Varför behövs Supported Education?

Supported Education

SEd är en metod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier.
Metoden innebär individanpassat stöd för att nå utbildningsmålen genom t.ex. akademiskt stöd, mentorskap, rådgivning och andra resurser för att stötta individen i att övervinna hinder och framgångsrikt genomföra sin utbildning. Målet är att främja inkludering och ge lika möjligheter för personer med olika behov att delta och lyckas inom utbildningssystemet.
Detta tillfälle är inte enbart för dig som arbetar direkt med metoden som verktyg utan även för dig som på något sätt möter människor som vill närma sig arbete eller studier.
Föreläsare: Annika Bostedt och Åke Nilsson från Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)
Datum: 21 mars
Tid: 08.30-10.00
Plats: Föreläsningen sker på Zoom.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information