ESF-Projekten Lumena Conecto

Conecto – satsning för att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser

Conecto erbjuder kunskapshöjande insatser för medarbetare och chefer hos förbundens medlemmar och andra berörda genom handledning och kompetensutvecklade aktiviteter. Vi kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som ökar insikt, kunskap och kompetens i allt från evidensbaserade metoder, samarbete med arbetsgivare, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet till inkludering, likabehandling och jämlikhet.

Conectos kompetensutveckling vänder sig till dig som arbetar i:

  • Kommuner i Stockholms län
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Stockholm
  • Privat företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor

Conecto vänder sig till dig som arbetar i verksamheter med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och som på ett eller annat sätt bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. Conecto erbjuder breda kännedomsföreläsningar, fördjupade kompetenshöjande workshops och handledning/processledning inom ett antal olika teman.

Conecto är medfinansierad av Europeiska Unionen och har som mål att bidra med kompetensutveckling för att bidra till/arbeta för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Lumena – stöd mot arbete och studier

Lumena kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagare ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserademetoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management. Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns i dag. Projekten har fokus på evidensbaserade metoder och arbetssätt som ökar individens möjligheter att få och behålla ett arbete samt jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling.