Kompetensutveckling

Conectos kompetensutveckling vänder sig till dig som arbetar i:

  • Kommuner i Stockholms län
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Stockholm
  • Privat företag som arbetar på uppdrag av offentlig sektor

Conecto vänder sig till dig som arbetar i verksamheter med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och som på ett eller annat sätt bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. Conecto erbjuder breda kännedomsföreläsningar, fördjupade kompetenshöjande workshops och handledning/processledning inom ett antal olika teman.

Conecto är medfinansierad av Europeiska Unionen och har som mål att bidra med kompetensutveckling för att bidra till/arbeta för en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad.