Södertälje samordningsförbund: Arbetsgivararbete - Matchning från dag 1 (nytt datum)

Välkomna till en digital föreläsning i arbetsgivararbete utifrån metoden Matchning dag 1.
Vi går igenom olika delar allt från kartläggning, arbetsmarknadsanalys till uppföljning mm. med metod skaparen Ayse Andersson. Metoden har visat sig vara framgångsrik i matchningsarbetet av personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden.
Detta tillfälle är endast för Södertälje samordningsförbund.
Föreläsare: Ayse Andersson
Datum: 28 mars
Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Digitalt via zoom.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information