Rasism i arbetslivet

Rasism i arbetslivet

Rättighetsbaserat arbetssätt är den av FN rekommenderade metoden för att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i pågående verksamhet och förhindra diskriminering av rättighetsbärare. Aktiva åtgärder kallas de insatser som diskrimineringslagen förordar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Kunskapsseminariet ger en interaktiv vägledning till hur de två metoderna implementeras i praktiken med speciellt fokus på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Det är kostnadsfritt att delta!

Föreläsare: Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.
Datum: 24 januari
Tid: 09.00-10.30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information