NPF Workshop del 1

Fördjupning NPF  
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ofta kallat npf) är överrepresenterade i sammanhang kopplat till svårigheter i skola eller arbete, såsom problematisk skolfrånvaro eller arbetslöshet. Riksförbundet Attention föreläser om npf via Conecto den 13 februari. De lyfter frågor som vad innebär npf och hur kan det påverka en persons möjligheter till studier eller arbete? Och vad kan vi som möter denna målgrupp göra bättre för att underlätta en positiv skolgång och ett hållbart arbetsliv?
Conecto erbjuder fördjupande workshops på temat npf till er som arbetar inom Lumena. Vi kommer vid två tillfällen träffas i operativa workshops för att få verktyg och kunskap i bemötandet med personer som har npf. Vi fokuserar på att utveckla processer som bygger på social hållbarhet och går hand i hand med projektets metoder (SE, CM, SEd). Begreppet npf är mångfacetterat, vad ingår egentligen i begreppen och hur skiljer det sig i bemötande?
Workshopledare: Klara Carlsson och Mattias Enroth, Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad. Susan Korsman, delprojektledare Lumena Novum Stockholm stad.
Fokus: Klara och Mattias kommer berätta om NPF utifrån ett egen erfarenhetsperspektiv. 
2 tillfällen, som bygger på varandra så gå gärna på båda! 
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Om du får förhinder, vänligen hör av dig till conecto@haninge.se för att avboka din plats så den kan gå vidare till någon annan.
Datum: 5 mars
Tider: 9.00 - 11.30 
Plats: Tellus, Heliosgatan 26, Hammarby Sjöstad.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information