Nätverksträff Lumena BIP 23 april

Ett uppföljande tillfälle för er inom Lumena som deltagit i hela utvecklingspaketet som erbjuds inom Conecto: Kunskapsdag i BIP samt BIP i praktiken.
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Datum: 23 april
Tid: 09.00-11.00
Plats: Turebergsvägen 1b, Sollentuna 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 23 apr Kl. 09:00-11:00
Plats: Turebergsävgen 1b, Sollentuna