Lumena Östra Södertörn - Arbetsgivararbete - Matchning dag 1

Välkomna till en utbildning i arbetsgivararbete utifrån metoden Matchning dag 1.
Detta tillfälle är för Lumena Östra Södertörn.
Vi går igenom olika delar allt från kartläggning, arbetsmarknadsanalys till uppföljning mm. med metod skaparen Ayse Andersson. Metoden har visat sig vara framgångsrik i matchningsarbetet av personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden.
Föreläsare: Ayse Andersson
Datum: 26 februari
Tid: 09.00-12.00
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information