Lågaffektivt bemötande

Föreläsningen Lågaffektivt bemötande syftar till att rusta människor med kunskap och kompetens för att kunna möta de utmaningar som uppstår i samband med funktionsnedsättningar. 
Föreläsningen fokuserar på att introducera kunskapen om lågaffektivt bemötande, en metod som betonar en lugn och förtroendefull kommunikation. Föreläsningen berör ämnet om att skapa trygga och gynnsamma relationer med personer med funktionsnedsättningar. Dessutom betonar föreläsningen vikten av att förstå individuella behov och respektera autonomi. Genom att lära sig att lyssna, kommunicera och agera på ett sätt som tar hänsyn till varje persons unika situation och preferenser, kan man öka livskvaliteten och välbefinnandet för dessa individer avsevärt.
Föreläsningen berör även nedan formulerade frågeställningar:
  • Varför är ett lågaffektivt bemötande så viktigt i arbetet med att stötta personer med särskilda behov att komma ut i arbete och studier?
  • Hur kan lågaffektivt bemötande vara effektivt i förhållande till ett stressigt arbetsliv?
  • Vad och varför är det viktigt för handledare/handläggare som arbetar på FK/AF/SOC att ha med lågaffektivt bemötande i sitt arbete?
Föreläsare: George Rein, leg. psykolog/föreläsare/handledare
Datum: 25 april
Tid: 08.30 - 10.00
Plats: Föreläsningen sker på Zoom - du får länken skickad till din mail dagen innan.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 25 apr Kl. 08:30-10:00
Plats: Digitalt