Lågaffektivt Bemötande steg 2 – fördjupad workshop

Detta är det efterföljande steget på temat Lågaffektivt Bemötande som följer upp den breda digitala föreläsningen som ägde rum under våren 2024. Under dessa fördjupade workshops kommer George Rein att dyka djupare in i metoden tillika förhållningssättet Lågaffektivt Bemötande. Under workshopen varvas teori med praktik. Deltagarna kommer att lära sig mer om, diskutera kring och reflektera kring nedanstående teman.
·        Analys av stressfaktorer
·        Formulering av strategier
Förkunskaper: baskunskaper i lågaffektivt bemötande (LAB) i krävs någon form – antingen genom Conectos breda föreläsning eller via annan form av bildning i ämnet.
Workshophållare: George Rein, legitimerad psykolog och expert inom området Lågaffektivt Bemötande.
Datum: 10 oktober
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: IOGT NTO-gården i Klara, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 10 okt Kl. 09:00-12:00
Plats: IOGT-NTO-gården i Klara