Kunskapsdag i BIP 18 jan

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk forskningsstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa behov att få ett arbete.
Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat för att närma sig arbete. Det gör att arbetssättet lämpar sig särskilt bra för verksamheter som bedrivs i samverkan. 

Det är kostnadsfritt att delta!

Anmäl dig genom att klicka på BOKA-rutan till höger.
Syftet med kunskapsdagen är att ge:
  • En gemensam vetenskapligt förankrad grund,
  • förståelse för forskningens huvudsakliga punkter och
  • skapa förutsättningar för god samverkan utifrån BIP:s resultat 
För vem?
Kunskapsdagen riktar sig till dig som arbetar inom Lumena, dig som är chef och medarbetare hos någon av Samordningsförbundens medlemmar samt till dig som arbetar med:
  • arbetsmarknads- och/eller utbildningsfrågor inom offentlig, privat eller civilsamhället.
  • personer som är i behov av samordnat stöd och vägledning för att komma ut till arbete eller studier.
  • arbetar som chef eller annan ledande befattning och som är intresserad av hur evidensbaserade metoder och inkludering kan tillämpas i praktiken. 
Utbildare för dagen är:
Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Stockholms stad, deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner. 
Datum: 18 januari
Tid: 09:00-12:00, kaffe och smörgås serveras från 08:30.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information