Jämlikhetsdata – en introduktion

I denna föreläsning ger Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstads universitet, och Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare med fokus på antirasism, en översiktlig presentation av vad jämlikhetsdata innebär i teorin och i praktiken. Detta görs mot bakgrund av hur jämlikhetsdata praktiseras i andra länder och i Sverige och både i relation till den pågående debatten om frågan och olika aktörer som redan använder sig av jämlikhetsdata.
Föreläsare: Kitimbwa Sabuni och Tobias Hübinette
Datum: 29 augusti
Tid: 9:00 – 10:30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom - du får länken skickad till din mail dagen innan.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
 . 
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 29 aug Kl. 09:00-10:30
Plats: Digitalt