Grundläggande kunskap om bipolär sjukdom och depression

Den 21 maj anordnar Conecto en föreläsning med Katrin Skogberg Wirén om bipolär sjukdom och depression och vilket stöd vården ger personer med affektiva sjukdomar.
Föreläsare är Katrin Skogberg Wirén som arbetar som medicinskt ansvarig överläkare på Affektiva mottagningen på Huddinge sjukhus. Mottagningen tar emot personer med bipolär sjukdom och depression.
Katrin kommer att gå igenom vad depression och bipolär sjukdom är, hur det är att leva med sjukdomen, hur den påverkar livet och arbetsförmågan och vad vården gör för att behandla och stödja personer med affektiva sjukdomar.
I höstas gav Katrin ut en bok tillsammans med Henrik Wahlström som lever med bipolär sjukdom. Båda jobbar för ökad kunskap om bipolär sjukdom och för att minska fördomar och stigma kring psykisk sjukdom.
Föreläsare: Katrin Skogberg Wirén
Datum: 21 maj
Tid: 08.45 - 09.45
Plats: digitalt via Zoom. Länk skickas till din mail dagen innan.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 21 maj Kl. 08:45-09:45
Plats: Digitalt