Det långvariga utanförskapet


Elin Pietras från Riksförbundet Attention föreläser om

Det långvariga utanförskapet.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ofta kallat npf) är överrepresenterade i sammanhang kopplat till svårigheter i skola eller arbete, såsom problematisk skolfrånvaro eller arbetslöshet. Vad innebär npf och hur kan det påverka en persons möjligheter till studier eller arbete? Och vad kan vi som möter denna målgrupp göra bättre för att underlätta en positiv skolgång och ett hållbart arbetsliv?
Föreläsare: Elin Pietras, Riksförbundet Attention
Datum: 13 februari
Tid: 09.00-10.30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom.
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information