Deltagarinkludering

Youth 2030 Movement

”De säger att de vill veta vår åsikt, men sen lyssnar de inte på vad vi säger.”
Unga vill vara delaktiga, föra fram sina åsikter och vara med och bestämma kring saker som påverkar dem. Samtidigt känner många unga runt om i landet att det inte går, och det finns en besvikelse över en vuxenvärld som gång på gång väcker förväntningar och förhoppningar på att lyssna på ungas röster men sen inte levererar.
Tillsammans med projekten Lumena och Conecto utforskar vi hur unga kan få mer inflytande i frågor som de vill påverka - och hur våra organisationer kan bygga strukturer för detta.
Om föreläsaren: Youth 2030 Movement (länk) är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna.
Föreläsare: Stina Scott
Datum: 7 mars
Tid: 09.00-10.30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom. Du får länken på mail dagen innan men vi lägger även upp den här dagen innan.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information