BIP workshop - Kvinnors etablering

Vi välkomnar till en workshop som ett fördjupande för er som arbetar inom ESF-projektet Kvinnors etablering.
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Datum: 28 maj
Tid: 09.00 - 12.00

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 28 maj Kl. 09:00-12:00
Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Palmfeltsvägen 5