BIP Sollentuna kommun 25 mars

  • Info: För er som arbetar inom ekonomiskt bistånd i Sollentuna. 
  • Fokus för mötet är reflexiva övningar.
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Föreläsare: Christina Matteoni
Datum: 25 mars
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Sollentuna - återkommer om plats
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information