BIP Sollentuna kommun 18 april

  • Info: För er som arbetar inom Arbetsmarknadsenheten i Sollentuna.
  • Fokus för mötet är reflexiva övningar.
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Föreläsare: Christina Matteoni
Datum: 18 april
Tid: 08.30 - 11.30
Plats: Sollentuna kommunhus
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 18 apr Kl. 08:30-11:30
Plats: Sollentuna kommunhus