BIP Sollentuna kommun 13 juni

  • Info: För alla er som arbetar inom Arbetsmarknadsenheten eller ekonomiskt bistånd i Sollentuna. 
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Föreläsare: Christina Matteoni
Datum: 13 juni
Tid: 08.30 - 11.30
Plats: Sollentuna kommunhus
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 13 jun Kl. 08:30-11:30
Plats: Sollentuna kommunhus