BIP i praktiken, Kvinnors etablering

Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien, för er som arbetar inom ESF-projektet Kvinnors etablering.
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Datum: 16 maj
Tid: 09.30 - 16.30

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 16 maj Kl. 09:30-16:30
Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Palmfeltsvägen 5