BIP i praktiken Jobbtorg Unga Globen

Det är kostnadsfritt att delta!
Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien.
Begränsat antal platser!
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Datum: 25 april
Tid: 09:00-16.00
Plats: Transformator, Trädskolevägen 17, Johanneshov
 
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 25 apr Kl. 09:00-16:00
Plats: Trädskolevägen 17, Johanneshov