BIP i praktiken 27 feb - Tyresö kommun

Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien.
Begränsat antal platser!
Utbildare: Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.
Datum: 27 februari
Tid: 09:00-16.00
Plats: Tyresö kommunhus, Marknadsgränd 2. Inne i Tyresö Centrum, Bollmora rummet.

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Förankringsmöte

För anmälan krävs ett planerat eller genomfört förankringsmöte med chefer och ledningsgrupp i din organisation. 
Är ni intresserade av att höra mer och boka in ett förankringsmöte? Kontakta Stefan Cepeda, projektledare ESF-projektet Conecto, stefan.cepedagajardo@haninge.se
Pris och längd
0 kr
1 dag

Kommande datum

Vi återkommer med datum och mer information