Våld i ungas parrelationer

Våld i ungas parrelationer – hur vanligt är det och hur kan det se ut?

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Det är därför avgörande att börja arbeta fokuserat mot just killars våld mot tjejer. Mikis Kanakaris från Insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter och Ungarelationer.se kommer att ge en större förståelse om hur våld i ungas parrelationer ser ut, men också hur vårt bemötande kan vara till stöd och om vi kan främja tidig upptäckt. Föreläsaren kommer också prata om hur våldsutsatthet påverkar människors förmåga till att återgå till, eller få ett nytt arbete/studier.

Det är kostnadsfritt att delta!

Insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. Arbetet fokuserar på att ge unga goda förutsättning till att ha hälsosamma relationer och att motverka killar och unga mäns våld mot tjejer. Ungarelationer.se drivs av 1000 möjligheter och är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon. Båda verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Att ta kontakt med dem är att ta första steget till att förändra sitt liv. Verksamheterna har stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller att möta unga i utsatta situationer.
Om föreläsaren:
Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på Stiftelsen 1000 Möjligheter och den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se. Han har arbetat med unga våldsutövare och unga utsatta för våld, hot och kontroll sedan början på 90-talet och leder idag stiftelsens arbete med unga, stödsökande förövare i partnerrelationer. 
Anmäl dig genom att klicka på BOKA-rutan till höger.
Föreläsare: Mikis Kanakaris
Datum: 14 december
Tid: 09.00-10.00, med frågestund 10.00-10.30
Plats: Föreläsningen sker på Zoom - du får länken skickad till din mejl dagen före.
Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.
Pris och längd
Logga in för att se aktuella priser
1 dag

Kommande datum

Datum: 14 dec Kl. 09:00-10:30
Plats: Digitalt